ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
Για τους πολίτες η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS). Οι πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι έχουν ορισθεί από τις Κοινωνικές Συμπράξεις, έχουν διαφορετικούς ειδικά κοινοποιημένους Κωδικούς πρόσβασης.
Εισαγωγή Κωδικών (Για τους Πολίτες)Εισαγωγή Κωδικών (Για Πιστοποιημένους Χρήστες)Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
  Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright © 2015 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

HyperLink