ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11598
Διεύθυνση:
ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6-8, 22100, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
42.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
282€