ΕΠΙΘΕΩΡΗ ΑΝΟΙΞΗΣ-140070

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11267
Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 7, 14569, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΣΕΠΕ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
140070
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
57.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
476€
Περιγραφή Ακινήτου:

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΚΕ ΑΝΟΙΞΗΣ