5ος, 6ος, 7ος ΟΡΟΦΟΣ

Αντικειμενική Αξία: 755125,96
IDN:
11233
Αντικειμενική Αξία:
755125,96
Διεύθυνση:
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4, 10559, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΠΔΥ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Κωδικός Ακινήτου:
180005
ιδιαιτερότητες:
Ιδιόχρηση /Παραχώρηση Χρήσης, Ιδιόχρηση/Εκμίσθωση
Εμβαδόν Οικοπέδου:
743 m2
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
1299
Περιοχή - Θέση:
ΑΘΗΝΑ
Απόκτηση:
ΑΓΟΡΑ
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Έτος κατασκευής:
1953
Μηνιαίο Εισπρατόμμενο Ενοίκιο:
51€
Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %:
33
Οικοδομικό Τετράγωνο:
1
Περιγραφή Ακινήτου:

Οι τρείς οροφοι περιήλθαν στην ιδιοκτησία του πρώην ΤΑΚΕ στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του οποίου υποκαταστάθηκε ως γενικός, ειδικός και καθολικός διάδοχός του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ.7 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/7-2-1992, τ.Α΄) το ήδη καταργημένο δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α΄245) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) ο 5ος, και 6ος εξ αυτών με αγορά δυνάμει του υπ΄αρ. 79.968/1958 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Δημοκωστούλου , ο δε 7ος όροφος , δυνάμει του υπ΄αρ. 82.030/1958 συμβολαίου του ιδίου συμβολαιογράφου.

Τα γραφεία 12-13 νοικιάζονται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) αντί του ποσού των 51,80 ευρώ.