ΚΠΑ 2 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11132
Διεύθυνση:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 203 00 , ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12158
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
210
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
210.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
37.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.819€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
37