ΚΠΑ 2 ΑΡΓΟΥΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11119
Διεύθυνση:
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 212, ΑΡΓΟΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12149
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
322
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
322.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
67.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.084€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
67