ΚΠΑ 2 ΛΑΓΚΑΔΑ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11085
Διεύθυνση:
Σ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ 42, 572 00, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12130
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
117
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
117.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
120.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
736€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
120