ΚΠΑ 2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10938
Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 51, 192 00, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12065
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
457
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
457.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
182.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
2.052€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
182