ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - 8012

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10612
Διεύθυνση:
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7, 41222, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
8012
Εμβαδόν Οικοπέδου:
150 m2
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
150.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
432€