ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - 8007

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10606
Διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΟΥ 117, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
8007
Εμβαδόν Οικοπέδου:
125 m2
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
125.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
540€