ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 13059

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10569
Διεύθυνση:
Π. ΚΥΔΑ-ΜΥΡΙΝΑ, 81400, ΜΥΡΙΝΑ, ΛΕΣΒΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
OAEE
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
13059
Εμβαδόν Οικοπέδου:
67 m2
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
67.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
383€