ΓΡΑΦΕΙΑ - 13020

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10531
Διεύθυνση:
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 66, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
OAEE
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
13020
Εμβαδόν Οικοπέδου:
491 m2
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
490.86
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
4.000€