7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 202

Αντικειμενική Αξία: 15493204,61
IDN:
10495
Αντικειμενική Αξία:
15493204,61
Διεύθυνση:
ΣΤΑΔΙΟΥ 41, 10559, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΠΔΥ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Κωδικός Ακινήτου:
180003
ιδιαιτερότητες:
Αυτοτελές Ακίνητο, Διατηρητέο, Εκμίσθωση, Προς Αξιοποίηση
Εμβαδόν Οικοπέδου:
1225 m2
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
4
Περιοχή - Θέση:
(Δ1)
Απόκτηση:
ΑΓΟΡΑ
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Έτος κατασκευής:
2003
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
4.21
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
825.00
Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %:
100
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
825
Οικοδομικό Τετράγωνο:
6
Περιγραφή Ακινήτου:

Το κτίριο συνίσταται από δύο διακεκριμένα τμήματα: α) το τμήμα πρός την οδό Σταδίου, που οικοδομήθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Το τμήμα αυτό είναι λιθόκτιστο με κάτοψη 600 m2 περίπου και αποτελείται από υπόγειο, ισόγεια καταστήματα και στοά.Το τμήμα του κτιρίου που έχει πρόσοψη επί της οδού Σταδίου που είναι και το παλαιότερο από απόψεως κατασκευής έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο (Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 71979/3825 ΦΕΚ 738/Β/07.06.1993)