ΑΡΧΕΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - 053269

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10282
Διεύθυνση:
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 66, 41222, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053269
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
315.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.151€