ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - 053154

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10255
Διεύθυνση:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 61, 41336, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053154
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
947.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
215.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
5.340€