ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟ - 053094

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10132
Διεύθυνση:
ΔΑΒΑΚΗ 16, 19400, ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053094
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
148.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
52.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
517€