ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΩΝΙΑΣ-053168

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10083
Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27, 57008, ΕΥΟΣΜΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053168
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
600.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
120.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
2.861€