ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ - 053055

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10065
Διεύθυνση:
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 & ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, 10437, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053055
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
2857.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
569.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
24.074€