ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ - 053053

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
10063
Διεύθυνση:
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48, 10436, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΦΚΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
053053
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
2796.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
525.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
12.648€