Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 16007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 16014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16024
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16026
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16027
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16033
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16032
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16034
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16036
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16035
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16041
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 16045
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16048
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16049
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16050
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16051
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16052
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16053
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ - 02022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02026
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02027
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ-02031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02032
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02034
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02035
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02036
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02038
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02041
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02042
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02043
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02045
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02046
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02048
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02049
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02051
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02052
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02053
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02054
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02055
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02056
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02057
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02058
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02059
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 5000ΣΤΡΕΜ.-02060
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ -ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-02061
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ -ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02062
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ70τ.μ. ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ30τ.μ. ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 200τ.μ.-02063
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων