Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΜΕΚ1-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ.Αθηνας
Αντικειμενική Αξία:
ΜΕΚ2-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ.Μεγαρων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ3-Γραφεια για στεγαση Πανεργατικου Κ. Αθηνων &Περιχωρων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ4-Γραφεια για στεγαση ΕΚ Αγ.Νικολαου (Ν.Λασηθιου)
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ5-Γραφεια για στεγαση ΕΚ.Θήβας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ6-Γραφεια για στεγαση ΕΚ Θηβας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ7-Γραφεια για στεγαση Πανεργ/κου Κ. Περιφερειών Εδέσσης & Αλμωπίας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ8-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Βορείου Ευβοίας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ9-Γραφεια για στεγαση Ε. Κ. Ζακύνθου
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ10-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Αλεξανδρείας & Περιφερείας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ11-Γραφεια για στεγαση ΕΚ Βεροισς
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ12-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Ν. Θεσπρωτίας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ13-Γραφεια για στεγαση Ε. Κ. Ελασσόνας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ14-Γραφεια για στεγαση Ε. Κ. Φαρσάλων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
MEK15-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Μυτιλήνης
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ1-Γραφεια για στεγαση Ομ/νδία Εργαζομένων Μεταλλείων Λιγνιτορυχείων Λατομείων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ2-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομ/νδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ4-Γραφεια για στεγαση Ομ/δία Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ5-Γραφεια για στεγαση Ομ/νδία Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ6-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Εργατ/τών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΣΜΟ7-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ8-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Θυρωρών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ16-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομ/νδία Προσωπικού ΟΤΑ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ17-Γραφεια για στεγαση Ομ/νδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ13-Γραφεια για στεγαση Π Ο Εργ/λων Κρέατος "ΕΝΩΣΙΣ"
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ24-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσ/δία Εργ/μένων στα Διϋλιστήρια & Χημικές Βιομηχανίες
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ19-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Εργαζομένων Δ.Ε.Η.
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ9-Γραφεια για στεγαση Ο. Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ10-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ11-Γραφεια για στεγαση Ο.Μισθωτών Τύπου & Βιομηχανίας Χάρτου
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ14-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομσ/δία Επαγγελματιών Μουσικών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ18-Γραφεια για στεγαση Νέα Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ20-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Οικοδόμων & Ξύλου Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ22-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ23-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλαδας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ25-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ26-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσ/δία Θεάματος Ακροάματος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ27-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ28-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ29-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσ/δία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ30-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ31-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ32-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ33-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ34-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ36-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ35-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ37-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ38-Γραφεια για στεγαση Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ39-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομ/νδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης (ΠΟΣΠΥΔ)
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ40-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος (ΟΕΚΕ)
Αντικειμενική Αξία:
ΜΣΟ41-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων