Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 160001
Αντικειμενική Αξία: 11198877,38
3 ΟΡΟΦΟΙ - 186
Αντικειμενική Αξία: 1216899,90
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ (1ΟΣ) ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 187
Αντικειμενική Αξία: 225707,51
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 188
Αντικειμενική Αξία: 16020,00
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-125
Αντικειμενική Αξία: 1069578,71
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 184
Αντικειμενική Αξία: 901830,48
4ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 78343,20
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ (4ος και 6ος) ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 649413,14
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 5973352,99
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 6ου ΟΡΟΦΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 179842,48
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 3ου ΟΡΟΦΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 104.580,59
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων