Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 200
Αντικειμενική Αξία: 15320803,14
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 201
Αντικειμενική Αξία: 5102424,03
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 202
Αντικειμενική Αξία: 15493204,61
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 203
Αντικειμενική Αξία: 8323313,33
5ος, 6ος, 7ος ΟΡΟΦΟΣ
Αντικειμενική Αξία: 755125,96
0 Φωτογραφίες
8 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 1.152.083.06
0 Φωτογραφίες
8 ΟΡΟΦΟ
Αντικειμενική Αξία: 354.751,60
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων