Λίστα ακινήτων

ταξινόμηση κατά:
Χρήση Ακινήτου
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-030016
Αντικειμενική Αξία: 196286,90
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ & 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-030015
Αντικειμενική Αξία: 1308524,54
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 030014
Αντικειμενική Αξία: 23916,06
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-240
Αντικειμενική Αξία: 67910,72
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-241
Αντικειμενική Αξία: 97200,00
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΟ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ-242
Αντικειμενική Αξία: 66233,70
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ)-243
Αντικειμενική Αξία: 242756,00
0 Φωτογραφίες
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-591
Αντικειμενική Αξία: 3462973,77
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 012330
Αντικειμενική Αξία: 262000,41
0 Φωτογραφίες
2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012340
Αντικειμενική Αξία: 383925,53
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4ος - 8ος - 012040
Αντικειμενική Αξία: 1591582,50
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012050
Αντικειμενική Αξία: 858712,95
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 184
Αντικειμενική Αξία: 901830,48
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 191
Αντικειμενική Αξία: 584897,21
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ, 5ΟΣ, 6ΟΣ) - 162
Αντικειμενική Αξία: 632820,60
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 012010
Αντικειμενική Αξία: 493.722€
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ) - 012020
Αντικειμενική Αξία: 5439975,99
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012030
Αντικειμενική Αξία: 735587,36
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΑΚΙΝΗΤΟ - 012070
Αντικειμενική Αξία: 2018140,71
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 012060
Αντικειμενική Αξία: 2396214,19
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (6ΟΣ) - 012320
Αντικειμενική Αξία: 188956,80
0 Φωτογραφίες
3ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ - 011130
Αντικειμενική Αξία: 4091007,06
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4-6ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 1ΟΥ) - 011041
Αντικειμενική Αξία: 1051272,90
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-3ΟΣ) - 142
Αντικειμενική Αξία: 467213,26
0 Φωτογραφίες
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΠΡ. ΕΦΕΤΕΙΟ) - 013010
Αντικειμενική Αξία: 11448157,43
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 144
Αντικειμενική Αξία: 3338831,92
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 013040
Αντικειμενική Αξία: 73973,25
0 Φωτογραφίες
ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 013070
Αντικειμενική Αξία: 1937358,30
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 013050
Αντικειμενική Αξία: 264323,18
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (3ΟΣ) - 013030
Αντικειμενική Αξία: 104520,78
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ - 013100
Αντικειμενική Αξία: 63351,40
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 161
Αντικειμενική Αξία: 884159,66
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ) - 013130
Αντικειμενική Αξία: 403136,80
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (8ΟΣ) - 011110
Αντικειμενική Αξία: 1546202,52
0 Φωτογραφίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΑ - 011120
Αντικειμενική Αξία: 47960803,90
3ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 011010
Αντικειμενική Αξία: 7836214,72
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 011030
Αντικειμενική Αξία: 589816,53
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 011060
Αντικειμενική Αξία: 811832,00
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (5ΟΣ) - 011090
Αντικειμενική Αξία: 233134,20
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ΟΣ) - 011080
Αντικειμενική Αξία: 256603,54
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ΟΣ-3ΟΣ) - 011040
Αντικειμενική Αξία: 659645,71
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (1ΟΣ) - 011020
Αντικειμενική Αξία: 7350667,29
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (7ΟΣ) - 011100
Αντικειμενική Αξία: 262000,41
ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2ος) - 011070
Αντικειμενική Αξία: 539765,61
ΟΡΟΦΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (4ος-5ος) - 011050
Αντικειμενική Αξία: 594298,88
4ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 78343,20
0 Φωτογραφίες
ΟΡΟΦΟΙ (4ος και 6ος) ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ
Αντικειμενική Αξία: 649413,14
0 Φωτογραφίες
4ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 200
Αντικειμενική Αξία: 15320803,14
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 201
Αντικειμενική Αξία: 5102424,03
7ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 202
Αντικειμενική Αξία: 15493204,61
8ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - 203
Αντικειμενική Αξία: 8323313,33
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - 192
Αντικειμενική Αξία: 123042,62
0 Φωτογραφίες
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - 193
Αντικειμενική Αξία: 228760,20
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΕΣ - 13012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΕΣ - 13013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΕΣ - 13021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ - 13022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 13031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 13039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΓΡΑΦΕΙΑ - 13040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 13044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 13046
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 13047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ - 13049
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 13052
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 13054
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ - 13055
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 13056
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΗ - 13058
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 13059
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - 6014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ & 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ & 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ-6019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6024
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6026
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ & 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6027
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6032
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6033
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6034
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6035
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6036
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6038
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6041
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6042
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6043
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΙΣΟΓΕΙΟ-6045
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6046
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-6047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΗ-6048
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΓΑ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ- 200001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΓΑ -ΑΒΕΡΩΦ- 200002
Αντικειμενική Αξία: 3.969.840€
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΗ Α΄ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΓΑ - 200003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΗ Β΄ -ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΓΑ - 200004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 200005
Αντικειμενική Αξία: 1.907.816€
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 200013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - 200012
Αντικειμενική Αξία: 409.176€
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ - 200010
Αντικειμενική Αξία: 1.148.330€
0 Φωτογραφίες
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 200014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 200009
Αντικειμενική Αξία: 616.930€
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 200008
Αντικειμενική Αξία: 519.733€
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 200007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΓΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 200006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - 8004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΔΕΣΣΑΣ - 8006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - 8007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - 8008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- 8011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - 8012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - 8013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - 8014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΞΑΝΘΗΣ - 8015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΠΥΡΓΟΥ - 8020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 8021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - 8024
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - 8025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 8028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 7001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ - 7002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 7003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 7004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - 7005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - 7006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 7008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - 7009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 7010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΚΩ - 7011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - 7012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ - 7013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - 7014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ - 7015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ - 7016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - 7017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ - 7018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - 7019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ - 7020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Α' ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΥΠΟΓΕΙΟ-10001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
5ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΜΕ 2 ΥΠΟΓΕΙΑ-030019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ - 12001
Αντικειμενική Αξία: 6.662.340,55
ΜΕΚ1-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ.Αθηνας
Αντικειμενική Αξία:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ &ΝΗΣΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 4.396.113,91
ΜΕΚ2-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ.Μεγαρων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ3-Γραφεια για στεγαση Πανεργατικου Κ. Αθηνων &Περιχωρων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ4-Γραφεια για στεγαση ΕΚ Αγ.Νικολαου (Ν.Λασηθιου)
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 2.465.811,30
ΕΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
Αντικειμενική Αξία: 6.556.253,73
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟ
Αντικειμενική Αξία: 5.558.926,41
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 4.136.598,87
ΕΠΑ.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.341.317,45
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.163.878,40
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 16007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΣΜΑ - 16014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16023
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16024
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16025
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16026
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16027
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16028
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16033
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16029
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16030
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16031
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16032
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16034
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16036
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16035
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 16037
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16039
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 16040
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16041
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΚΤΙΡΙΟ - 16044
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 16045
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16047
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16048
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16049
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16050
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - 16051
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16052
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 16053
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 1.298.297,38
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ -200011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 876.396,27
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 257.759,15
ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντικειμενική Αξία: 4.558.575,85
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου - 100060
Αντικειμενική Αξία: 3.158.695€
ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ
Αντικειμενική Αξία: 10.170.961,87
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Αγίου Νικολάου - 100061
Αντικειμενική Αξία: 259.913€
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Ιεράπετρα - 100062
Αντικειμενική Αξία: 613.699€
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου - 100063
Αντικειμενική Αξία: 796.150€
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 7.086.471,18
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Χανίων - 100064
Αντικειμενική Αξία: 1.558.312€
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 7.086.471,18
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Χανιά - Οικισμός ΟΕΚ Χανιά ΙΙΙ - 100065
Αντικειμενική Αξία: 98.126€
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ5-Γραφεια για στεγαση ΕΚ.Θήβας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Χανιά - Δ. Ελ. Βενιζέλου - 100066
Αντικειμενική Αξία: 57.990€
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.728.430,44
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ6-Γραφεια για στεγαση ΕΚ Θηβας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.586.492.24
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ7-Γραφεια για στεγαση Πανεργ/κου Κ. Περιφερειών Εδέσσης & Αλμωπίας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ8-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Βορείου Ευβοίας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 2.194.743
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ9-Γραφεια για στεγαση Ε. Κ. Ζακύνθου
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Αντικειμενική Αξία: 5.865.577,75
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ10-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Αλεξανδρείας & Περιφερείας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΑΝΤΙΚΥΡΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.351.848,68
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.978.899,97
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 3.097.955,66
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 2.304.334,92
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.974.350,52
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 2.933.618,80
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 6.037.617,97
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.994.038,25
3 όροφοι γραφείων σε επταώροφο κτίριο
Αντικειμενική Αξία: 6.722.895€
ΜΕΚ11-Γραφεια για στεγαση ΕΚ Βεροισς
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ12-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Ν. Θεσπρωτίας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.015.891,44
ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 4.192.384,26
ΜΕΚ13-Γραφεια για στεγαση Ε. Κ. Ελασσόνας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΕΚ14-Γραφεια για στεγαση Ε. Κ. Φαρσάλων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
MEK15-Γραφεια για στεγαση Ε.Κ. Μυτιλήνης
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ1-Γραφεια για στεγαση Ομ/νδία Εργαζομένων Μεταλλείων Λιγνιτορυχείων Λατομείων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΤΠΥ
Αντικειμενική Αξία: 6.852.699,74
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 2
Αντικειμενική Αξία: 2.027.798,94
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ2-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομ/νδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΝΑΡΗ 1 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 6.056.649,32
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ4-Γραφεια για στεγαση Ομ/δία Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ5-Γραφεια για στεγαση Ομ/νδία Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ6-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Εργατ/τών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΣΜΟ7-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εξαώροφο κτίριο γραφείων, με ισόγεια καταστήματα και υπόγειο
Αντικειμενική Αξία: 3.708.298€
Πενταώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο
Αντικειμενική Αξία: 1.887.946€
ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.101.490,28
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Α (3ΟΣ)- 030018
Αντικειμενική Αξία: 206.856,00
0 Φωτογραφίες
Επταώροφο κτίριο κατοικιών, με ισόγεια καταστήματα
Αντικειμενική Αξία: 4.169.408€
ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 6.519.036,96
Επταώροφο κτίριο γραφείων, με ισόγεια καταστήματα
Αντικειμενική Αξία: 3.318.081€
ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.732.447,83
Τετραώροφο κτίριο - Μέγαρο Ν.Α.Τ.
Αντικειμενική Αξία: 10.852.540€
ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.817.413
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.760.028,44
ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.747.325,50
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ
Αντικειμενική Αξία: 4.883.810,20
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.255.073
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ - 01001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.644.947,26
ΚΤΙΡΙΟ -01002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.499.647,22
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -01003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -01003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΛΑΜΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.943.362,66
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ8-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Θυρωρών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ16-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομ/νδία Προσωπικού ΟΤΑ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ17-Γραφεια για στεγαση Ομ/νδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ13-Γραφεια για στεγαση Π Ο Εργ/λων Κρέατος "ΕΝΩΣΙΣ"
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ24-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσ/δία Εργ/μένων στα Διϋλιστήρια & Χημικές Βιομηχανίες
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ19-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Εργαζομένων Δ.Ε.Η.
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ9-Γραφεια για στεγαση Ο. Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ10-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ11-Γραφεια για στεγαση Ο.Μισθωτών Τύπου & Βιομηχανίας Χάρτου
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ14-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομσ/δία Επαγγελματιών Μουσικών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ18-Γραφεια για στεγαση Νέα Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ20-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Οικοδόμων & Ξύλου Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ22-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ23-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλαδας
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ25-Γραφεια για στεγαση Ομοσ/δία Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ26-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσ/δία Θεάματος Ακροάματος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ27-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ28-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ29-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσ/δία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ30-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ31-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ32-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ33-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ34-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ36-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ35-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ37-Γραφεια για στεγαση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ38-Γραφεια για στεγαση Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ39-Γραφεια για στεγαση Παν. Ομ/νδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης (ΠΟΣΠΥΔ)
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΣΟ40-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος (ΟΕΚΕ)
Αντικειμενική Αξία:
ΜΣΟ41-Γραφεια για στεγαση Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΜΥΣΤΑΚΙΔΕΙΟ-02001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 8.595.882
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ- 02002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ - 02003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Βρεφονηπιακός Σταθμός Δράμας - 100067
Αντικειμενική Αξία: 853.940€
ΕΠΑ.Σ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 2.594.469,78
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Δράμας - 100068
Αντικειμενική Αξία:
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ- 02004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 5.628.864,68
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-140001
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ- 02005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο & ΚΕΝΕ Αλεξανδρούπολης - 100069
Αντικειμενική Αξία: 2.477.630€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 02006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ - 02007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ - 02008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Διδυμότειχου - 100070
Αντικειμενική Αξία: 314.834€
Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας - 100071
Αντικειμενική Αξία: 344.048€
Εργατικό Κέντρο Σουφλίου - 100072
Αντικειμενική Αξία: 152.960€
Εργατικό Κέντρο Καβάλας - 100073
Αντικειμενική Αξία: 1.058.108€
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-140002
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΒΡΟΥ-140003
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ-140004
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ -02010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ-140005
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ -02013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝ.ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-140006
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο - Καβάλα - 100074
Αντικειμενική Αξία: 792.928€
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Χρυσούπολης - 100075
Αντικειμενική Αξία: 406.429€
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-140007
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΒΝΣ Ξάνθης - 100076
Αντικειμενική Αξία: 1.094.898€
Εργατικό Κέντρο & ΚΕΝΕ Ξάνθης - 100077
Αντικειμενική Αξία: 1.381.915€
ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 4.036.446,57
ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 6.022.115,17
ΒΝΣ Κομοτηνής - 100078
Αντικειμενική Αξία: 786.193€
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-140008
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΕΝΕ Κομοτηνής - 100079
Αντικειμενική Αξία: 685.903€
Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής - 100080
Αντικειμενική Αξία: 1.396.282€
ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.679.591,80
ΒΝΣ Σερρών - 100081
Αντικειμενική Αξία: 4.768.293€
ΚΕΝΕ Σερρών - 100082
Αντικειμενική Αξία: 269.884€
ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 2.662.650
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Σερρών - 100083
Αντικειμενική Αξία: 1.067.620€
ΚΠΑ 2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 5.686.182,46
ΚΠΑ 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΑΧΑΡΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 689.103,22
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Σύρου - 100084
Αντικειμενική Αξία: 729.802€
ΚΠΑ 2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Μήλου - 100085
Αντικειμενική Αξία: 103.788€
Εργατικό Κέντρο Λειβαδιάς - 100086
Αντικειμενική Αξία: 918.638€
ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 165
Αντικειμενική Αξία: 3.914.748,18
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο Θήβα - 100087
Αντικειμενική Αξία: 184.571€
ΚΠΑ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 1.795.050
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ-140009
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Κω - 100088
Αντικειμενική Αξία: 429.410€
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΛΑΥΡΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 4.792.400,88
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65
Αντικειμενική Αξία: 1.286.643,54
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Ρόδου - 100089
Αντικειμενική Αξία: 1.431.990€
ΚΠΑ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Κύμης - 100090
Αντικειμενική Αξία: 233.683€
ΕΠΑ.Σ ΧΑΝΙΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 3.010.285,43
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΜΕΓΑΡΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Αλιβερίου - 100091
Αντικειμενική Αξία: 798.648€
ΚΠΑ 2 ΝΙΚΑΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας - 100092
Αντικειμενική Αξία: 632.826€
ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 50.580.429,92
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο Χαλκίδα - 100093
Αντικειμενική Αξία: 110.238€
0 Φωτογραφίες
Οικόπεδο Χαλκίδα - 100094
Αντικειμενική Αξία: 214.048€
0 Φωτογραφίες
ΤΡΕΙΣ ΟΡΟΦΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ATRINA (10ος-11ος-12ος)
Αντικειμενική Αξία: 3.557.409,80
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης - 100095
Αντικειμενική Αξία: 844.119€
ΚΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 8.161.538,46
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Σάμου - 100096
Αντικειμενική Αξία: 542.576€
ΚΠΑ 2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Εργατικό Κέντρο Χίου - 100097
Αντικειμενική Αξία: 327.977€
ΚΠΑ 2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία: 3.610.326,17
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία: 400.075,75
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΘΗΒΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΘΗΒΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντικειμενική Αξία: 1.502.280,00
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Αντικειμενική Αξία: 233.558,19
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΚΩ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΝΑΞΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΠΑΡΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΘΗΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία: 2.072.347,92
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΣΑΜΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕΟΙΚΗΜΑ -02014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΑ -02015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΟΙΚΗΜΑ -02016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-02017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ -02019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ -02020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΟΙΚΟΠΕΔΟ -02021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΑΛΜΥΡΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-140010
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ-140011
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ-140012
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ-140013
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΙΝΔΟΥ-140014
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
3όροφο ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΙΜΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-140015
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ-140016
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-140017
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-140018
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΤΗΜΑ ΦΑΣΙΔΕΡΙ
Αντικειμενική Αξία: 73.367,57
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-140019
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΤΑΣ-140020
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-140021
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΙΛΙΟΥ & ΚΠΑ 2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙΙ
Αντικειμενική Αξία: 225.446€
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-140022
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντικειμενική Αξία:
0 Φωτογραφίες
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων