ΕΠΙΘΕΩΡΗ ΑΝΟΙΞΗΣ-140070

Αντικειμενική Αξία:
Προβολή στοιχείων
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
11267
Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 7, 14569, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΣΕΠΕ
Χρήση Ακινήτου:
ΓΡΑΦΕΙΑ
Ημ/νια Εισαγωγής:
15/05/2013
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
140070
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
57.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
476€
Περιγραφή Ακινήτου:

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΚΕ ΑΝΟΙΞΗΣ

Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων