ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αντικειμενική Αξία: 5973352,99
Προβολή στοιχείων
Αίτηση για πληροφορίες
Χάρτης
IDN:
11224
Αντικειμενική Αξία:
5973352,99
Διεύθυνση:
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 3Γ, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Είδος Ακινήτου:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΑΠΙΤ
Χρήση Ακινήτου:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
διαθεσιμότητα:
23/05/2013 να 22/07/2025
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
ιδιαιτερότητες:
Αποζημίωση Χρήσης
Εμβαδόν Οικοπέδου:
626 m2
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
2156 m2
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
2156.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
1819.00
Μηνιαίο Εισπρατόμμενο Ενοίκιο:
19.004€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
1819
Οι πληροφορίες του Φορέα

ΤΑΠΙΤ

Όλα τα ακίνητα από αυτό τον Φορέα
Προφίλ Φορέα
Ερώτημα για αυτό το ακίνητο (%s)
Το όνομά σας:
Το email σας:
Το τηλέφωνό σας::
Μήνυμα
Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από FW Real Estate Pro: Joomla πραγματικού στοιχείου ακινήτων