ΚΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ( ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ)

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΜΒΑΔΟ (Τ.Μ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΙΚΑ

68

425.766

91.395.607,62

ΟΑΕΕ

2

4.801

17.190.891,16

ΕΤΑΑ

4

3.438

1.869.950,53

ΤΑΠΙΤ

2

7.628

1.971.409,19

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

7

14.571

7.112.800,44

ΜΤΠΥ

4

9.153

17.359.489,43

ΕΤΕΑ

3

12.591

6.739.290,79

ΝΑΤ

3

5.374

11.669.180,00

ΣΥΝΟΛΑ

92

483.322

155.308.619,2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22/7/2013

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Κτίρια Γραφείων, Καταστήματα, Γκαράζ και λοιποί επαγγελματικοί χώροι

423

1.215.796.639,48

Ξενοδοχεία

6

39.237.781,14

Νοσοκομεία

4

11.122.645,25

Διαμερίσματα

19

21.956.170,23

Οικόπεδα, αγροτεμάχια

50

140.955.786,76

Κατασκηνωτικοί Χώροι

2

277.198,44

ΣΥΝΟΛΟ

504

1.429.346.221

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22/7/2013

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

IKA

202

670.727.682,29

OAEE

81

82.665.861,95

ΕΤΑΑ

73

148.847.179,80

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

18

11.775.713,14

ΕΤΕΑ

57

130.296.507,46

ΜΤΠΥ

9

129.721.047,94

ΝΑΤ

21

132.136.521,00

ΟΠΑΔ

5

3.937.074,19

ΤΑΠΕΤ

1

73.367,57

ΤΑΠΙΤ

11

21.969.956,59

ΤΑΥΤΕΚΩ

5

10.514.890,69

ΤΕΑΠΑΣΑ

14

40.178.712,91

ΤΠΔΥ

7

46.501.705,73

ΣΥΝΟΛΑ

504

1.429.346.221

Ενημέρωση 22/7/2013