Στη κατηγορία ενημέρωσης του "ΕΣΤΙΑ" πωλήσεις , θα αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν σχέση με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους μέσω πώλησης.