Στη κατηγορία ενημέρωσης του "ΕΣΤΙΑ" Μισθώσεις , θα αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν σχέση με την αξιοποίηση  της ακίνητης περιουσίας τους μέσω μίσθωσης.

Πρόσθετες πληροφορίες