Σε αυτη την κατηγορία θα βρείτε προκηρύξεις των ασφαλιστικών Φορέων για συγκεκριμένα ακίνητα

Υποκατηγορίες

  • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

    Στη κατηγορία ενημέρωσης του "ΕΣΤΙΑ" Μισθώσεις , θα αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν σχέση με την αξιοποίηση  της ακίνητης περιουσίας τους μέσω μίσθωσης.

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

    Στη κατηγορία ενημέρωσης του "ΕΣΤΙΑ" πωλήσεις , θα αναρτώνται όλες οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν σχέση με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους μέσω πώλησης.