Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Το Ταμείο προκυρήσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Πειραιώς 7, Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού χιλίων πεντακοσίων ΕΥΡΩ, (1.500,00 ΕΥΡΩ), πλέον Φ.Π.Α.

Δείτε την προκήρυξη

primi sui motori con e-max

Πρόσθετες πληροφορίες