ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Κτίρια Γραφείων, Καταστήματα, Γκαράζ και λοιποί επαγγελματικοί χώροι

423

1.215.796.639,48

Ξενοδοχεία

6

39.237.781,14

Νοσοκομεία

4

11.122.645,25

Διαμερίσματα

19

21.956.170,23

Οικόπεδα, αγροτεμάχια

50

140.955.786,76

Κατασκηνωτικοί Χώροι

2

277.198,44

ΣΥΝΟΛΟ

504

1.429.346.221

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22/7/2013

primi sui motori con e-max