ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

IKA

202

670.727.682,29

OAEE

81

82.665.861,95

ΕΤΑΑ

73

148.847.179,80

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

18

11.775.713,14

ΕΤΕΑ

57

130.296.507,46

ΜΤΠΥ

9

129.721.047,94

ΝΑΤ

21

132.136.521,00

ΟΠΑΔ

5

3.937.074,19

ΤΑΠΕΤ

1

73.367,57

ΤΑΠΙΤ

11

21.969.956,59

ΤΑΥΤΕΚΩ

5

10.514.890,69

ΤΕΑΠΑΣΑ

14

40.178.712,91

ΤΠΔΥ

7

46.501.705,73

ΣΥΝΟΛΑ

504

1.429.346.221

Ενημέρωση 22/7/2013

primi sui motori con e-max