ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως ισχύει και έπειτα από την έκδοση της Αριθμ. 29715/2410/30-05-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2105/Β/08.06.2018), “στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διαβιβάζονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης”.

Κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω, η είσπραξη όλων των υπολοιπόμενων δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων του Ν.4321/2015 (ρύθμιση 100 δόσεων) και του Ν.4152/2013 (Πάγια Ρύθμιση 12 δόσεων) αρχής γενόμενης από τη Δόση ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

Προκειμένου να καταβάλλετε την δόση σας μηνός Ιουνίου 2018 καθώς και κάθε επόμενη δόση της ρύθμισής σας, θα πρέπει ΜΕΤΑ ΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 να χρησιμοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ ακoλουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΡΙΝ ΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ ΣΤΟ ΚΕΑΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο

α) Μέσω του ιστότοπου http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfm
θα επιλέξετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

β) Από τις διαθέσιμες υπηρεσίες, θα επιλέξετε αρχικά την εφαρμογή “Πιστοποίηση Οφειλετών” ακoλουθώντας τις οδηγίες χρήσης «Εγγραφή χρήστη» για να δημιουργήσετε προσωπικό κωδικό χρήστη και password προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.


https://apps.ika.gr/eApplicationDebtor/

γ) Αφού πιστοποιηθείτε σαν νέος χρήστης, θα μεταβείτε στην εφαρμογή “Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη” χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς (username & password) που δημιουργήσατε μέσω της εφαρμογής Πιστοποίησης Οφειλετών

Μέσω της Ενότητας “ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ”

- Θα ενημερωθείτε για το ποσό της απαιτηθείσας δόσης της ρύθμισής σας

Μέσω της Ενότητας ”ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ”

- Θα εκτυπώσετε την Ταυτότητα Οφειλέτη (20 ψήφιος αριθμός)

Με την Ταυτότητα Οφειλέτη μπορείτε να καταβάλλετε το ποσό της μηνιαίας δόσης σας μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ επιλέγοντας “Συναλλαγή ΚΕΑΟ”.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να επιλέξετε από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. την ενότητα: “Συχνές Ερωτήσεις για την χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.”


http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/faq_hl_yphr_ofeiletes.pdf

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην ανωτέρω διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε μετά τις 25-06-2018 για την καταβολή της δόσης Μηνός Ιουνίου 2018 στα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ Μισθωτών (πρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της περιοχής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

   1.   Στο ΚΕΑΟ θα διαβιβαστούν μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις έπειτα από έλεγχο καταβολής και τρεχουσών εισφορών ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι που δεν κατέβαλλαν τις απαιτηθείσες εισφορές ΕΦΚΑ θα απωλέσουν την ρύθμιση.
   2.   Εφόσον η ρύθμισή σας διαβιβάστηκε στο Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει πλέον κάθε μήνα να ενημερώνεστε για το ποσό της μηνιαίας δόσης σας μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ (Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη -> Πληρωμές Οφειλέτη) και να καταβάλλετε την δόση σας με την Ταυτότητα Οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο. Η ταυτότητα οφειλής προηγούμενων δόσεων της ρύθμισής σας στον πρ. ΟΓΑ δεν ισχύει.
   3.   Παρακαλείσθε όπως τηρείτε τους όρους της ρύθμισης σας (εμπρόθεσμη καταβολή δόσεων, καταβολή τρεχουσών εισφορών κλπ) για να μην εκπέσετε της ρύθμισης.