ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΓΑ
 
Σύστημα Αναζήτησης Ειδοποιητηρίων ΟΓΑ
 
Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αναζήτησης ειδοποιητηρίων
εργοδοτών ΟΓΑ, πρέπει να υπάρχει πιστοποιήση μέσω του συστήματος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την πιστοποίηση σας, θα χρειαστείτε τον όνομα χρήστη και κωδικό που έχετε αποκτήσει
για την υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων (TAXISNET).