ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"
Αναζήτηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Δικαιούχων Περίθαλψης ΟΑΕΕ (Ν. 4254/14)
 
 
Για την πιστοποίηση σας, θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιείτε
για την πρόσβασή σας στο TAXISNET του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.