ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 
 
Αναζήτηση Σύνταξης
 
 Τρόπος Αναζήτησης         
 
Για αναζήτηση με λογαριασμό ΙΒΑΝ, απαιτούνται τουλάχιστον τα τελευταία 8 ψηφία
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN    
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου    
 ΑΜΚΑ    
 
Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
Εισάγετε το λεκτικό:

Όλοι οι χαρακτήρες
που εμφανίζονται είναι Λατινικοί
 
        
Εισάγετε τον αριθμό μητρώου σύνταξης όπως ακριβώς αναφέρεται σε πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα.
Αν δεν τον γνωρίζετε μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με Αριθμό Λογαριασμού IBAN (κάνοντας την κατάλληλη επιλογή).
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.