Για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΤΕΑΕΠ απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:


Συνεχεια στο TaxisNet