Αίτηση για απόδοση ΑΜΚΑ με σκοπό την υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης
Το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ, στο οποίο κάθε πολίτης της χώρας υποχρεούται να διαθέτει από 01/06/2009 Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για έναρξη απασχόλησης, ασφάλισης και γενικότερα για την απόκτηση πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων. Η σελίδα αυτή εξυπηρετεί την απονομή ΑΜΚΑ σε κατοίκους εξωτερικού που δικαιούνται να αποκτήσουν ΑΜΚΑ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της σελίδας αποτελεί αίτηση για απόδοση ΑΜΚΑ, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης στον Φορέα Συνταξιοδότησης. Ο αιτήσεις εξετάζονται στη συνέχεια από τον αρμόδιο Φορέα ( πχ ΕΦΚΑ ), που αναλόγως προβαίνει και στην απόδοση του ΑΜΚΑ. Αιτήσεις από τη σελίδα αυτή, για απόδοση ΑΜΚΑ, για λόγους εκτός του ανωτέρω, εξυπηρετούνται από τους αρμόδιους φορείς απόδοσης αριθμού ΑΜΚΑ.