ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΠΑΤΡΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11597
Διεύθυνση:
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 20, 26221, ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
109.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
707€