ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11596
Διεύθυνση:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 23, 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
55.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
371€