ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11595
Διεύθυνση:
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 24, 41222, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
120.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
949€