ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11593
Διεύθυνση:
ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ 4, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
75.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
491€