ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11587
Διεύθυνση:
ΑΧΑΡΝΩΝ 29, 10439, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
513.20
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
342.14
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
3.533€