ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11586
Διεύθυνση:
ΑΧΑΡΝΩΝ 27, 10439, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΕΤΑΑ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
47.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
47.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
685€