8 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

Αντικειμενική Αξία: 1.152.083.06
IDN:
11387
Αντικειμενική Αξία:
1.152.083.06
Διεύθυνση:
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 28 -ΑΘΗΝΑ, 10432, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΤΠΔΥ
Τύπος Ακινήτου:
Ιδιόκτητο
Κωδικός Ακινήτου:
180006
ιδιαιτερότητες:
Εκμίσθωση
Εμβαδόν Οικοπέδου:
374 m2
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
3
Περιοχή - Θέση:
ΑΘΗΝΑ
Απόκτηση:
ΑΓΟΡΑ
κλιματισμό:
Ναι
Έτος κατασκευής:
1974
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
2.94
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
296.00
Μηνιαίο Εισπρατόμμενο Ενοίκιο:
24.000€
Ποσοστό Συνιδιοκτησίας %:
33
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
296
Οικοδομικό Τετράγωνο:
2
Περιγραφή Ακινήτου:

Οκταώροφη οικοδομή στην οποία στεγάζεται με μίσθωση η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) σε οικόπεδο εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 374,72 €. Ολόκληρη η οικοδομή έχει υπαχθεί και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και 1002 και 1117 Α.Κ. Περιήλθε στην ιδιοκτησία του Τ.Α.Κ.Ε. στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου υποκαταστάθηκε ως γενικός, ειδικός και καθολικός διάδοχός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21&7 του Ν. 2084/1992 το ήδη καταργημένο, δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 3607/2007 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ"  με αγορά δυνάμει του υπ΄αρ.39.548/1978 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίου Μαργαρίτη νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.