ΚΠΑ 2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11099
Διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7, 631 00, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12144
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
180
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
180.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
60.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
629€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
60