ΚΠΑ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11097
Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3, 584 00, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΠΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12142
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
160
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
160.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
120.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
1.088€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
120