ΚΠΑ 2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11090
Διεύθυνση:
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8, 613 00, ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12135
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
167
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
167.00
Εμβαδόν Υπογείων Μισθωμένου/εκμισθωμένου:
33.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
609€
Εμβαδόν Υπογείων Ιδιόκτητου Ακινήτου:
33