ΚΠΑ 2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Αντικειμενική Αξία:
IDN:
11086
Διεύθυνση:
ΤΑΝΤΑΛΟΥ 32& ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 21, 546 29, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Φορέας Διαχείρισης:
ΟΑΕΔ
Τύπος Ακινήτου:
Ενοικιαζόμενο
Κωδικός Ακινήτου:
12131
Συνολικό Εμβαδόν κτιρίου:
878
Υπουργείο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
κλιματισμό:
Ναι
Εμβαδόν Μισθωμένου/εκμισθωμένου (Ανωδομή):
878.00
Μηνιαίο καταβαλλόμενο Ενοίκιο:
7.898€